NƯỚC CHO HÒA BÌNH

NƯỚC CHO HÒA BÌNH

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2024 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Tận dụng nguồn nước hòa bình”, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới.

Khi nguồn nước bị khan hiếm hoặc ô nhiễm, nhiều người không có khả năng tiếp cận nước an toàn hoặc không được tiếp cận nước một cách bình đẳng có thể gây căng thẳng giữa những cộng đồng và các quốc gia. Theo báo cáo của Ủy ban về Nước của Liên Hợp Quốc (UN-Water), hiện có hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới. Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và dân số toàn cầu tăng lên như hiện nay, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Bằng cách cùng nhau hành động để cân bằng quyền con người và nhu cầu của mọi người về nước, nước có thể là động lực ổn định và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững hôm nay và mai sau.

Tại sao chúng ta cần hành động vì nước?

            Tiếp cận với nước là quyền của con người. Tuy nhiên, hiện nay có khoảng 2,2 tỷ người chưa được tiếp cận với dịch vụ về nước uống bảo đảm an toàn. Điều này gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe, cuộc sống của họ và xã hội nói chung.

            Chu trình nước được quản lý tốt sẽ củng cố tiến bộ trong Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, đặc biệt là giải quyết các vấn đề liên quan đến nạn đói, bình đẳng giới, y tế, giáo dục, sinh kế, tính bền vững và hệ sinh thái.

Nước cũng là trung tâm của việc thích ứng với biến đổi khí hậu, đóng vai trò là mối liên kết quan trọng giữa hệ thống khí hậu, xã hội và môi trường.

Nếu không quản lý nước phù hợp, có khả năng sẽ gia tăng sự cạnh tranh về nước giữa các ngành và làm gia tăng các loại khủng hoảng nước, gây ra tình trạng khẩn cấp trong một loạt các lĩnh vực phụ thuộc vào nước.

Tăng tốc thay đổi

Năm 2023, chủ đề của Ngày Nước Thế giới là “Thúc đẩy sự thay đổi”. Giải quyết cuộc khủng hoảng nước và vệ sinh thông qua việc tăng tốc thay đổi là thông điệp cấp bách của Ngày Nước Thế giới 2024. Chỉ còn chưa đầy bảy năm để đạt được mục tiêu đầy tham vọng của Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) 6 của Liên hợp quốc về nước sạch và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030. Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres viết trên mạng xã hội: “Thế giới thật khốn khổ - tất nhiên để đạt được mục tiêu về nước và vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030. Hàng tỷ người vẫn không có nước và nhà vệ sinh an toàn. Tất cả chúng ta đều có thể làm điều gì đó để đẩy nhanh sự thay đổi.”

Thông điệp tuyên truyền Ngày Nước thế giới

- Nước - Cầu nối tới hòa bình và thịnh vượng.

- Hợp tác vì nước, duy trì hòa bình, thịnh vượng và ổn định xã hội.

- Quản lý nước công bằng và bền vững góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

- Cân bằng nhu cầu về nước là thước đo của sự phát triển.

- An ninh nguồn nước là nền tảng của hòa bình và thịnh vượng cho mọi quốc gia.

- Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống chúng ta.

- Nếu tất cả chúng ta cùng chia sẻ, ai cùng sẽ có cơ hội sử dụng nước.

Nguồn: Cục Quản lý tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên và Môi trường