Lịch làm việc của Bệnh Viện Mắt Phú Yên

Lịch khám thường:từ thứ 2 đến thứ 6 trừ các ngày nghỉ lể.

Lich khám cấp cứu: 24/24

thơi gian làm việc: sáng  từ 7 giờ đến 11 giờ 15

                              Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30

  - Điện thoại cấp cứu: 0257 3824358

            - Đặt hen khám: 0257 3896323

            - Webside: bvmpy.vn

            - https://www.facebook.com/BVMPhuYen