Mời bạn khai  báo y tế.
Sốt: Ho: Khó thở: Triệu chứng khác( buồn nôn, đau người, mệt mỏi): Bình thường: